Privacy policy

Wie zijn wij

DateApp wordt beheerd door Eigenwebsites, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50200453.

DateApp heeft een regelgever voor gegevensbescherming aangesteld, en zij kunnen per e-mail benaderd worden op info@dateapp.nl of per post op het bovenstaande adres.

Welke gegevens verwerkt DateApp?

DateApp is een ontmoetingsplek voor volwassenen. Deze dienst is gebaseerd op een sociale netwerksite waar gebruikers in contact kunnen komen met onze wereldwijde community van leden. Door mee te doen op DateApp ga je een wettelijke overeenkomst met ons aan en we verwerken je gegevens in overeenstemming met de voorwaarden van die overeenkomst om je de dienst aan te kunnen bieden. Je kunt alleen lid van DateApp worden of haar features gebruiken, als je 18 jaar of ouder bent, of ouder dan 18 bent in het geval dat je in een land verblijft waar de grens van volwassenheid hoger ligt.

Om mee te doen met het DateApp-netwerk dien je ons online registratieformulier in te vullen, waar we je mogelijk vragen informatie over jezelf te geven, zoals je naam, je e-mailadres, je geslacht, je geboortedatum en je locatiegegevens. Je hebt ook de mogelijkheid om andere informatie te delen, maar dit is niet verplicht. Omdat jij je gebruiksprofiel beheert, is deze informatie te allen tijde voor jou beschikbaar door naar je 'Profiel'-pagina te gaan, waar je in staat bent je gegevens (behalve je e-mailadres en geslacht) te allen tijde aan te passen door op DateApp in te loggen. Je kunt contact opnemen met DateApp's Klantenservice via onze Feedbackpagina om je geslacht en/of je e-mailadres op je profiel te laten veranderen.

Wees alsjeblieft voorzichtig met het plaatsen van gevoelige informatie op je Profiel over jezelf, zoals je religieuze voorkeuren en informatie over je gezondheid. Je mag deze informatie en andere informatie, zoals je seksuele voorkeuren en etnische achtergrond, met ons delen bij het aanmaken van je profiel, maar dit is niet verplicht. Houd er rekening mee dat foto's of video's die je op DateApp plaatst mogelijk dergelijke gevoelige persoonlijke informatie bevatten. Als ervoor kiest om deze informatie door het uploaden van foto's en video's toch met anderen te delen, dan sta je uitdrukkelijk toe dat we deze informatie verwerken en delen met andere gebruikers.

Voor jouw veiligheid en om te zorgen voor de best mogelijke gebruikerservaring, verplichten we gebruikers om hun account te verifiëren en vragen we je mogelijk om je telefoonnummer. We willen er zeker van zijn dat je geen robot bent! En we willen ook voorkomen dat er onechte DateApp-accounts worden aangemaakt die gebruikt kunnen worden voor kwaadaardige activiteiten en cybercriminaliteit. Zij bedreigen het DateApp-netwerk en verpesten het voor iedereen. Voor accountverificatie gebruiken we een externe provider die je telefoonnummer tot 90 dagen bewaart om fraude op verschillende online-platformen en diensten te voorkomen, waaronder die DateApp. We gebruiken je telefoonnummer voor onze hierboven vermelde legitieme belangen en om fraude te voorkomen.

Als je een van onze premium-diensten koopt, zullen we je betalingsinformatie verwerken en deze behouden voor het voorkomen van fraude en voor inspectie/belasting-doeleinden. Volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming moeten we deze betaalgegevens verzamelen en verwerken om ons contract met jou uit te kunnen voeren en het bewaren van deze gegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen zoals hierboven beschreven.

Om DateApp ook als gratis dienst aan te kunnen blijven bieden, verwerken we bepaalde gegevens (demografische informatie en locatie) om doelgerichte advertenties te tonen die een legitiem belang vormen bij onze activiteiten, zoals het delen van gegevens met advertentienetwerken. We kunnen mogelijk indirect data van dergelijke advertentienetwerken ontvangen. Je kunt dit uitschakelen via je Instellingen maar je zult advertenties blijven zien, die mogelijk minder belangrijk voor je zijn. Via de veiligheidsinstellingen van je apparaat heb je ook de mogelijkheid om apparaat-id’s te voorkomen of beperken die gedeeld worden met derden adverteerders en hoe de apparaat-id’s gebruikt worden. Als je meer te weten zou willen komen over deze praktijken en de mogelijkheden die je hebt om deze informatie niet gebruikt te hebben door andere bedrijven, bezoek dan deze pagina.

Ten slotte, we zouden graag te gekke promoties en aanbiedingen die we beschikbaar hebben met je willen delen. Als je ons liet weten dat dat in orde is, dan zullen we het e-mailadres en telefoonnummer gebruiken waar je deze informatie naar verzonden hebt. Je kunt deze toestemming te allen tijde via de instellingen op de app of de website ongedaan maken.

Wat verzamelt DateApp over mij als ik de (mobiele) website / app gebruik?

Met DateApp kun je in contact blijven met vrienden waar je ook bent. Je kunt dit doen door je mobiele telefoon te gebruiken of door een applicatie op je desktop te downloaden die je in staat stelt om je locatie met andere gebruikers te delen

Als je je mobiel of de desktop-applicatie gebruikt, dan verzamelen wij informatie over WiFi access points en andere locatie-gerelateerde informatie over je lengte- en breedtegraden. Met deze gegevens kunnen wij je fysieke locatie bepalen zodat we deze kunnen tonen en delen met andere gebruikers die ervoor kiezen berichten 'in de buurt' te bekijken.

Als je locatiediensten aan hebt staan maar uit wilt zetten, kun je dit op de volgende manieren doen:

iPhone app — instellingen, privacy, locatiediensten, DateApp

Android — profiel, privacy, uit

Wij en onze externe advertentiepartners kunnen ook gebruik maken van je apparaat-id om je via onze App relevante advertenties te tonen. Je kunt je uitschrijven voor gerichte reclame door (i) betaald lid te worden en/of (ii) ervoor te kiezen geen gegevens met partner-platformen te delen maar wel advertenties te ontvangen.

Op welke wettelijke basis wordt DateApp in staat gesteld mijn gegevens te gebruiken?

We mogen je data/gegevens alleen gebruiken als we een wettelijke basis hebben om dit te doen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de wettelijke grondslagen waar DateApp zich op berust om je gegevens te gebruiken. Waar de wettelijke basis toestemming is, kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Waar de wettelijke basis een legitiem belang betreft, heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. We leggen in de relevante sectie van dit privacydocument uit hoe je je toestemming in kunt trekken of hoe je het gebruik van bepaalde manieren van gegevens (indien toepasselijk) tegen kunt gaan.

Doel waarvoor data gebruikt wordt.

Om je de DateApp social networking dienst aan te kunnen bieden hebben we je Naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie nodig.
Dit is noodzakelijk om DateApp te kunnen gebruiken.

Om de netwerkmogelijkheden op de DateApp-site mogelijk te maken
Optionele informatie dat je besluit toe te voegen aan je profiel, zoals informatie over je seksuele voorkeuren, geloof, etnische achtergrond, foto's etc

Toestemming

Om je identiteit te verifiëren, fraude te voorkomen en om de veiligheid van onze gebruikers te garanderen Telefoonnummer Legitiem belang

– het is in ons legitiem belang om ervoor te zorgen dat accounts niet frauduleus aangemaakt worden en om de gebruikers van de site te beschermen.

Om analyse te doen en daarmee onze app te verbeteren Log- en gebruiksgegevens, inclusief IP-adres, browsertype, referentiedomein, bezochte pagina's, mobiele provider en zoektermen Legitiem belang – het is in ons legitieme belang om de manieren te analyseren waarop gebruikers onze diensten bezoeken en gebruiken, zodat we de app verder kunnen ontwikkelen en de dienst kunnen verbeteren.

Om je correspondentie en vragen te kunnen antwoorden die je ons toestuurt E-mailadres en IP-adres Legitiem belang – het is ons legitieme belang om je vragen te beantwoorden om ervoor te zorgen dat we een goede service verlenen aan gebruikers en problemen kunnen oplossen

Hoe lang zal DateApp mijn gegevens bewaren?

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen voor zolang als we deze nodig hebben voor onze legitieme zakelijke belangen (zoals hierboven uitgelegd) en is toegestaan is door het toepasselijke recht. Om de veiligheid van onze gebruikers tijdens en buiten het gebruik van onze diensten te beschermen, hebben we een retentieperiode van drie maanden na de verwijdering van de account geïmplementeerd. Gedurende deze periode zal accountinformatie bewaard worden, maar de account zal uiteraard niet meer zichtbaar zijn op de diensten.

In de praktijk verwijderen of anonimiseren we je informatie na de verwijdering van je account (na de retentieperiode), tenzij:

- we deze moeten bewaren om het volgens het toepasselijke recht (sommige 'traffic data' wordt bijvoorbeeld voor een jaar bewaard om aan de wettelijke bewaarplicht van data te voldoen);

- we deze moeten bewaren om aan te tonen dat we het toepasselijke recht naleven (de schriftelijke instemming met onze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en andere vormen van instemming worden bijvoorbeeld voor vijf jaar bewaard);

- er een openstaand probleem, dispuut of claim is die ons verplicht de relevante informatie te bewaren totdat de kwestie is opgelost; of

- de informatie omwille van onze legitieme zakelijke belangen bewaard moet worden, zoals het voorkomen van fraude en het verbeteren van de veiligheid van onze gebruikers. Informatie dient mogelijk bewaard te worden om te voorkomen dat een wegens onveilig gedrag of veiligheidsincidenten verwijderde gebruiker een nieuw account opent.

Wat voor informatie verzamelt DateApp over mij als ik jonger dan 18 ben?

DateApp verzamelt niet bewust informatie over en richt haar marketing niet op kinderen, minderjarigen of wie dan ook onder de meerderjarigheidsleeftijd. Als we ons bewust zijn dat een kind, minderjarige of wie dan ook onder de 18 jaar geregistreerd is bij ons en ons hun persoonsgegevens verstrekt, dan zullen we stappen ondernemen om de registratie van de persoon te beëindigen en hun profielinformatie van DateApp verwijderen. Als we je Profiel verwijderen omdat dit in strijd is met onze regels over geen kinderen, dan kunnen we je e-mail of IP-adres bewaren om ervoor te zorgen dat je niet probeert om onze regels te omzeilen door het aanmaken van een nieuw profiel.

Wat voor informatie verzamelt DateApp over mijn vrienden en contacten?

Je kunt ervoor kiezen om je vrienden uit te nodigen om mee te doen op DateApp, om ervoor te zorgen dat zij net zo gemakkelijk nieuwe mensen kunnen ontmoeten. Om het zoeken naar vrienden en kennissen op DateApp eenvoudiger te maken, kunnen gebruikers naar andere leden zoeken via hun e-mailadres. Als je vrienden en contacten uit wilt nodigen voor DateApp, dan zullen we namens jou een e-mailuitnodiging van DateApp verzenden of je kunt een sms verzenden (als je onze Android- of iPhone App gebruikt) om je vrienden en contacten aan te moedigen zich te registreren op DateApp. Als een van de personen die je hebt uitgenodigd zich niet binnen een paar dagen registreert, dan stuurt DateApp hen mogelijk namens jou per e-mail een herinnering. Je kunt ervoor kiezen al je vrienden uit te nodigen of er een paar selecteren door hun namen aan te vinken, maar vergeet niet dat je geen kinderen uit mag nodigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de vrienden die je uitnodigt daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

Met wie deelt DateApp gegevens?

We delen mogelijk verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens (die jou niet direct identificeren) met enkele derde partijen, samen met andere gegevens zoals loggegevens voor sectoranalyse, demografische profileren en om leden gerichte reclame te tonen over andere producten en diensten.

We delen jouw gegevens met de volgende categorieën derde partijen:

- IT-bedrijven (hardware en software) die diensten leveren die onze producten ondersteunen

- Providers die fraude en spam voorkomen om de dienst te beschermen tegen criminele activiteiten

- Moderators die de content op onze sites en apps goedkeuren

- Advertentiepartners, marktplatforms en dienstverleners op het gebied van gerichte reclame.

- Rechtshandhavingsinstanties, als wij er wettelijk toe verplicht zijn, of om de fundamentele belangen van een persoon te beschermen

- Bedrijven die betalingen verwerken en telecommunicatiebedrijven om de betalingen voor onze premiumdiensten mogelijk te maken

We verplichten deze partijen aan strenge databeschermings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen overeenkomstig met dit Beleid. Maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat gedeelde gegevens voor zover mogelijk niet aan individuen gekoppeld kunnen worden.

In het geval dat DateApp of enige van haar dochterbedrijven een bedrijfsovergang of verandering van eigenaar ondergaat, zoals een fusie, acquisitie door een ander bedrijf, of onderhevig is aan een reorganisatie of de verkoop van een deel of al haar bezit, of in geval van insolventie of faillissement, dan worden we mogelijk verplicht je persoonsgegevens te onthullen.

Wij respecteren de rechten van andere mensen en dat zou jij ook moeten doen. Je kunt een foto van jezelf uploaden om je eigen lookalikes te vinden. We begrijpen dat gebruikers ook graag lookalikes van anderen willen zien en daarom hun foto's uploaden. Als je dat doet, zorg er dan wel voor dat je hun toestemming hebt voordat je hun foto uploadt. Het is niet toegestaan om foto’s van kinderen te uploaden.

Elke foto wordt voor 30 dagen bewaard. Hierna wordt de foto automatisch van onze servers verwijderd. Als je wilt dat een foto vóór deze tijd verwijderd wordt (bijvoorbeeld als je door iemand bent benaderd die wil dat je zijn/haar foto direct verwijdert), dan kun je ons met je verzoek per e-mail benaderen op info@dateapp.nl. Het kan tot 72 uur duren voordat je verzoek verwerkt is.

Als EU-burger heb je een aantal rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

- Het recht om geïnformeerd te worden: welke persoonlijke gegevens een organisatie verwerkt en waarom (deze kennisgeving).

- Het recht op inzage: je kunt een kopie van je gegevens opvragen.

- Het recht op correctie: als de gegevens niet juist zijn, dan heb je het recht ze te corrigeren.

- Het recht op verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebt je het recht je gegevens te laten verwijderen.

- Het recht op beperkte verwerking: in sommige situaties heb je het recht om te verzoeken dat verwerking gestopt wordt, maar dat de gegevens bewaard blijven.

- Het recht op dataportabiliteit: je kunt een kopie van je gegevens opvragen die van het ene elektronische verwerkingssysteem naar het andere overgedragen kan worden.

- Het recht om bezwaar te maken: in sommige situaties (inclusief waar data verwerkt wordt op basis van legitieme belangen of voor marketingdoeleinden) kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.

- Rechten gerelateerd aan geautomatiseerde besluitvorming inclusief profileren: In sommige gevallen kan gegevensverwerking op uitsluitend geautomatiseerde basis leiden tot een besluit dat wettelijke of significante gevolgen heeft voor het individu. In deze omstandigheden behelzen de rechten ook het recht op menselijke interventie in het besluitvormingsproces.

Als je een van de hierboven genoemde rechten uit wilt oefenen, ga dan naar onze Feedbackpagina of stuur ons een e-mail op info@dateapp.nl

Hoe beschermt DateApp mijn persoonsgegevens?

DateApp heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om gegevens, waaronder persoonsgegevens die wij beheren, te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Onze technische experts bij DateApp doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat je onze site veilig kunt gebruiken.

Ondanks dat wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen mogelijke beveiligingsinbreuken op onze website, ons gegevensbestand en ons ledenbestand, is geen enkele website of internetoverdracht volledig veilig. Daarom kunnen we niet garanderen dat onbevoegde toegang, gegevensverlies of andere gegevensinbreuken nooit zullen plaatsvinden. We adviseren je daarom om maatregelen te nemen om je persoonsgegevens (inclusief je wachtwoord) veilig te houden en na gebruik uit te loggen uit je account. Als je je wachtwoord verliest of gedeeld hebt, of je hebt dezelfde inloggegevens gebruikt bij een andere dienstverlener waar sprake is geweest van een datalek, dan zijn je persoonsgegevens mogelijk gecompromitteerd. Als dat gebeurt, meld het dan aan onze Klantenservice via onze Feedbackpagina.

Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij willen dat jij overal ter wereld toegang hebt tot DateApp. Om deze service mogelijk ta maken, hebben we een wereldwijd netwerk van servers in landen als de VS, Hong Kong, Tsjechië en Rusland. De hardware bevindt zich in de datacentra van derde partijen, maar is eigendom van DateApp. Data die door onze advertentiepartners verzameld wordt, bevindt zich mogelijk ook buiten de Europese Economische Ruimte. We zorgen ervoor dat de gegevens voldoende beschermd worden door te zorgen dat de geldende wetgeving wordt nageleefd zoals door de EU goedgekeurde modelclausules die je hier kunt raadplegen en de Amerikaanse 'privacy shield'-certificering - meer informatie daarover vind je hier; en door strenge contractuele normen te implementeren. Als je meer wilt weten over de soorten beveiliging die we gebruiken, e-mail ons dan op info@dateapp.nl

Verzamelt DateApp andere persoonlijke informatie over mij?

Als je contact op neemt met onze Klantenservice via onze Feedbackpagina, dan zullen we je e-mailadres en mogelijk je IP-adres ontvangen naast als ook andere informatie die je ons toestuurt om ons te helpen de vraag te beantwoorden. We bewaren onze correspondentie met jou, inclusief klachten die we van je hebben ontvangen over andere gebruikers (en van andere gebruikers over jou), tot 6 jaar na de verwijdering van je account.

Gebruikt DateApp mijn persoonsgegevens voor enig ander doel?

We gebruiken materiaal dat jij op de publiekelijke gedeeltes van DateApp plaatst mogelijk in advertentie- en promotioneel materiaal op onze partnersites en in onze partnerproducten. We zijn ervan overtuigd dat deze gebruiken in overeenstemming zijn met ons legitieme belangen om onze site en jouw online-ervaring te verbeteren.

Van tijd tot tijd houden wij enquêtes voor onderzoeksdoeleinden en het kan dat we contact met je opnemen om je te vragen of je deel wilt nemen. Dergelijke enquêtes zijn optioneel en meer informatie zal op het contactmoment gegeven worden. Als je niet wilt dat er contact met je wordt opgenomen voor deelname aan enquêtes, neem dan contact op met onze Klantenservice via onze Feedbackpagina.

We gebruiken je persoonsgegevens om geschillen op te lossen, voor het oplossen van problemen en om onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

Wat zijn ‘cookies’ en wat voor ‘cookies’ gebruikt DateApp?

Wij verzamelen informatie door cookies op je computer of je mobiel te plaatsen. Een cookie is een stukje tekst dat door je webbrowser op je computer of mobiel wordt opgeslagen. Dankzij cookies kunnen we jou en je voorkeuren herkennen elke keer dat je DateApp gebruikt. Cookies zorgen er ook voor dat de site goed functioneert en ze stellen ons in staat om de diensten te leveren die onze leden van ons verwachten.

Als je de algemeen beschikbare secties van DateApp bezoekt, zal er een sessie-ID cookie op je computer opgeslagen worden dat slechts tot het einde van de sessie bewaard blijft. We plaatsen ook permanente cookies (ook wel lokale opslag genoemd) op de computers van leden, zodat DateApp ze herkent en het inloggen sneller en eenvoudiger wordt. We kunnen ook permanente traceercookies op je mobiele apparaat plaatsen, voornamelijk voor veiligheidsdoeleinden, zoals bescherming tegen phishers, scammers en illegale inlogpogingen. Cookies helpen je ook in te loggen als je account gehackt is. Wij gebruiken geen gegevens als je niet ingelogd bent.

Je kunt je browser- en mobiele instellingen aanpassen om cookies en lokale opslag te blokkeren. Het is dan echter mogelijk dat je niet alle features kunt gebruiken die DateApp aanbiedt.

DateApp’s gebruik van cookies en lokale opslag valt binnen de volgende categorieën:

- cookies die noodzakelijk zijn om de diensten en producten te leveren waar jij om gevraagd hebt, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van DateApp Premium;

- cookies die gerelateerd zijn aan de prestatie van de site van DateApp, zoals analytics waarmee we kunnen bepalen hoe goed onze site presteert. Deze cookies zorgen er ook voor dat onze bezoekers een probleemloze gebruikservaring hebben;

- cookies gerelateerd aan de functionaliteit van de app of site, zoals cookies die je inlogvoorkeuren of je voorkeurstaal opslaan of die je in staat stellen te chatten, foto’s toe te voegen en berichten te sturen naar DateApp-leden;

- cookies van derden die andere sociale netwerken koppelen en die je via social plugins aanvraagt;

- cookies die gebruikt worden om advertenties te verbeteren en relevanter te maken voor jou, rapporten over de prestatie van reclamecampagnes verbeteren en vermijden dat we je telkens dezelfde reclame tonen.

DateApp gebruikt cookies en lokale opslag om te zien wie je bent, wat jou interesseert en je in staat te stellen online te doen wat je wilt, zoals chatten met nieuwe mensen, je content delen en DateApp Premium kopen, wetende dat je gegevens veilig zijn. Hieronder vind je een tabel die een overzicht geeft van de functie van de verschillende cookies en de reden waarom ze gebruikt worden.

Functies van CookiesDoel van Cookies

Analytics en onderzoek; DateApp gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers de DateApp-site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om verslagen te maken die ons helpen bij het verbeteren van de site. De cookies verzamelen anonieme informatie zoals het aantal bezoekers van de site, welke sites ze eerder hebben bezocht en de pagina's van de site die ze raadplegen. Ga voor meer informatie over Google’s privacybeleid naar http://www.google.com/intl/nl/policies/

Authenticatie; Deze cookies helpen ons om onze leden te identificeren, zodat wanneer ze ingelogd zijn op DateApp zij de diensten, de ervaringen en verschillende features kunnen gebruiken, zoals het uploaden van foto’s en de chatfunctie, Coockies helpen ook bij het lokaliseren van je ervaring op DateApp door de site in jouw eigen taal weer te geven of jou te onthouden als je daarvoor kiest. Deze cookies helpen ook bij te achterhalen wie jou heeft uitgenodigd om lid te worden van DateApp.

Veiligheid en de integriteit van de site

Wij gebruiken cookies en andere methodes, zoals CAPTCHA's om ervoor te zorgen dat DateApp veilig blijft voor onze gebruikers. Deze cookies beschermen onze DateApp-gebruikers tegen spam en fraude door ervoor te zorgen dat de veiligheid van je persoonsgegevens gewaarborgd blijft als je op DateApp bijvoorbeeld DateApp Premium koopt.

Mogelijk gebruiken wij ook permanente cookies die ons helpen ervoor te zorgen dat wij kunnen achterhalen of hetzelfde apparaat inlogt op het juiste account. Dit type cookies ondersteunt ook onze antispam-maatregelen en helpt je account te beveiligen tegen phishers, scammers en onbevoegde logins op je account en toegang tot gehackte accounts.

Features van de sites en diensten

Deze cookies en lokale opslag maken de dingen mogelijk die onze leden op DateApp graag doen zoals het uploaden van foto’s, chatten, instant messagen, accountinstellingen aanpassen en DateApp als je startpagina of zoekvoorkeur instellen. Ook gebruiken we cookies om bepaalde ervaringen aan te bieden, zoals links naar andere sociale media pagina’s, social plugins en video’s. Cookies maken het delen van DateApp content op je andere favoriete sociale netwerken ook gemakkelijker.

In sommige gevallen kan het zijn dat de site die je kiest derden toestemming geeft om cookies en lokale opslag op je computer te plaatsen. Derden die cookies op je apparaat plaatsen zijn er verantwoordelijk voor hoe zij data verwerken en DateApp raadt je aan ook aan hun privacybeleid te lezen. De volgende derde partijen plaatsen mogelijk cookies op je apparaat als jij DateApp gebruikt. We hebben de links naar hun privacybeleid toegevoegd:

Twitter, https://twitter.com/privacy

Facebook, https://en-gb.facebook.com/policy.php

YouTube, http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

AddThis, http://www.addthis.com/privacy

Prestatie

Soms moeten wij cookies en lokale opslag gebruiken om ervoor te zorgen dat onze leden de best mogelijke gebruikservaring hebben. Cookies helpen hen bij het navigeren op de site, pagina's laden sneller en wij kunnen sneller reageren als zij om bepaalde DateApp-diensten vragen.

Gerichte reclame

Voor sommige advertentiecampagnes gebruiken we DoubleClick, een Google-bedrijf, dat ook cookies zal plaatsen. Voor meer informatie over DoubleClick-cookies en hoe je met hun cookies kunt omgaan, kun je hier terecht: https://policies.google.com/technologies/ads.

Ons gebruik van cookies en lokale opslag, inclusief de specifieke namen van cookies, zou in de loop van de tijd kunnen veranderen, maar zal over het algemeen in een van de bovenstaande categorieën vallen. Als je meer te weten wilt komen over cookies, zoals flash-cookies en lokale opslag, dan zijn de volgende websites nuttig:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.eu

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html