Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden alsjeblieft aandachtig door, aangezien ze altijd van toepassing zullen zijn als je DateApp bezoekt en een van onze features gebruikt. Mocht je echter alleen op zoek zijn naar een korte herinnering aan de belangrijkste punten, dan vind je hier een korte samenvatting:

Als je jonger dan 18 jaar bent, dan kun je helaas nog geen gebruik maken van DateApp.nl
Het is namelijk uitsluitend een ontmoetingsplek voor volwassenen. We zijn niet verantwoordelijk voor dat wat je plaatst, livestreamt of zegt terwijl je op DateApp bent en we keuren niet alle content op de site. Als ons echter wel iets opvalt, of als iemand meldt dat je iets hebt geplaatst dat wij ongepast vinden, dan hebben wij de mogelijkheid om dit naar ons goeddunken te verwijderen.
Als je content plaatst die eigendom van iemand anders en dat de persoon in kwestie stoort (het kan zelfs dat ze hun advocaat inschakelen), dan is het niet aan ons je daarbij te helpen. Jij bent verantwoordelijk voor wat je plaatst.
Lees onze Communityrichtlijnen en Veiligheidstips over wat er wel en niet mag en hoe je onze site en App veilig gebruikt.
Als je bezorgd bent over hoe je gegevens door DateApp worden gebruikt, raadpleeg dan alsjeblieft ons Privacybeleid. Daar lees je alles over hoe we met je persoonsgegevens omgaan en je privacy beschermen als je gebruik maakt van DateApp. Door DateApp te gebruiken, stem je ermee in dat we dergelijke gegevens gebruiken in overeenkomst met ons Privacybeleid. Onze website en apps gebruiken ook cookies en soortgelijke technologieën, waar je hier meer over kunt lezen. Je kunt je browser en je mobiele instellingen zo instellen dat ze cookies en lokale opslag blokkeren, maar als je dit doet, kun je mogelijk niet alle features gebruiken die DateApp aanbiedt.

Het juridische gedeelte
DateApp is een sociale media-website ontwikkeld als platform voor het ontmoeten van nieuwe mensen, een plek om te discussiëren, foto’s en nieuwtjes te delen en te livestreamen. Het is bedoeld als een leuke plek voor iedereen en daarom is het voor ons (en voor jullie) belangrijk om het een veilige en vriendelijke omgeving te houden. Om die reden zul je ermee in moet stemmen om dat je DateApp alleen gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en de richtlijnen en veiligheidstips van de DateApp Community (de 'Voorwaarden'). Als we naar DateApp verwijzen, dan bedoelen we www.dateapp.nl, samen met de geaffilieerde websites en applicaties.

De Voorwaarden vormen een bindende wettelijke overeenkomst tussen jou als gebruiker ('jij') en DateApp ('wij' of 'ons').
Eigenwebsites, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50200453, is de aanbieder van DateApp.nl

DateApp
De Voorwaarden zijn op elk moment van toepassing als jij DateApp bezoekt, ongeacht of je hebt gekozen om je bij ons te registreren. Lees ze dus zorgvuldig door. Door raadpleging, gebruik van of registratie op de website of het ontvangen van DateApp diensten accepteer je en stem je ermee in dat je gebonden bent aan de Voorwaarden.

ALS JE DE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT OF ER NIET MEE TOESTEMT, DAN MOET JE DE APP OF SITE NIET GEBRUIKEN OF OPENEN.

1. Het gebruik van de site en de regels gerelateerd aan inhoud

Wie kan DateApp gebruiken?
DateApp is een ontmoetingsplek voor volwassenen. Je mag DateApp, of enige van haar features, alleen gebruiken of je als lid aanmelden, als je 18 jaar of ouder bent (of de leeftijd van volwassenheid in het land waar je verblijft, in het geval dat die hoger ligt dan 18).

Je garandeert dat je het recht, de machtiging en het vermogen hebt om je te binden aan de Voorwaarden en dat jouw gebruik van DateApp geen wettelijke overtreding vormt in het land waar je verblijft. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het naleven van alle nationale wetten en regels.

Ook garandeer je dat je niet veroordeeld bent of gebonden bent aan enig gerechtelijk bevel betreffende aanranding, geweld, een zedendelict of intimidatie.

Wat voor soort content mag ik op DateApp plaatsen of uploaden?
Je mag alle soorten dingen op DateApp plaatsen of uploaden, inclusief foto’s, e-mails, berichten, gelivestreamde audiovisiuele content en andere content (“Content”).

Er zijn wel regels over wat toegestaan is. Dus, als je DateApp gebruikt, plaats, verzend of upload dan geen Content die:

- beledigende krachttermen of taalgebruik bevat, of mogelijk iemand stoort, kwetst, vernedert, alarmeert of irriteert;
obsceen, pornografisch of mogelijk mensonwaardig is;
- beledigend, kwetsend of bedreigend is, of aanzet tot zelfmoord, racisme, haat, seksisme of onverdraagzaamheid;
- aanzet tot illegale activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot terrorisme, racisme, of onderwerping, hetgeen op zichzelf al een misdaad is;
lasterlijk is;
- gerelateerd is aan commerciële doeleinden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkoop, prijsvragen en advertenties, links naar andere websites of 0900-telefoonnummers);
- het verspreiden van 'junkmail' of 'spam' inhoudt;
- een ander persoon, bedrijf of merk imiteert met het voornemen om te misleiden of anderen te verwarren;
- spyware, adware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige code bevat die ontworpen is om de functionaliteit van DateApp of enige andere software, hardware, telecommunicatiesysteem, netwerk, server of andere apparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken. Ook trojans, of enig ander materiaal dat ontworpen is om elke soort gegevens of persoonlijke informatie van DateApp te beschadigen, te onteigenen, te onderscheppen of te verstoren, is ook niet toegestaan.
de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) schendt;
- een andere persoon toont, waarvan de Content is aangemaakt of verspreid is zonder de kennis van die persoon, en zonder dat de persoon de kans heeft gekregen om dergelijke creatie of verspreiding te verhinderen;
- foto's van kinderen toont, ook al sta je er zelf ook op, of minderjarigen in gevaar brengt.
Gebruik alsjeblieft je gezond verstand als je Content besluit te delen, verzenden of uploaden via DateApp, omdat jij de enige verantwoordelijke bent en dus alle aansprakelijkheid draagt betreffende dergelijke Content. Als je meerdere malen onze regels overtreedt, kunnen we verder gebruik van DateApp beperken of kun je geblokkeerd worden voor verder gebruik van DateApp. We verwijderen mogelijk Content die jij plaatst als we denken dat dit onze Voorwaarden schendt of wij dit wettelijk verplicht zijn.

Zijn er regels betreffende persoonlijke gegevens, zoals mijn e-mailadres?
Je mag geen persoonlijke contactgegevens of bankgegevens op je profielpagina (“Profiel”) plaatsen ongeacht of het jouw gegevens betreft, of die van iemand anders (bijvoorbeeld namen, adressen of postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, URLs, creditcard- of bankpasinformatie of andere bankgegevens). Als je ervoor kiest om enige persoonlijke informatie over jezelf, per e-mail of op een andere manier, te delen, dan is dat op eigen risico. We moedigen je aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van jouw gegevens of die van derden, net zoals je dat in andere situaties ook zou doen. Wij raden je aan om onze Richtlijnen en Veiligheidstips te volgen.

Mag ik de persoonlijke gegevens van andere mensen gebruiken?
Je mag alleen de persoonlijke informatie van andere DateApp-leden gebruiken als dit in overenstemming is met het doel van DateApp - om mensen met elkaar in contact te brengen. Als je DateApp Live gebuikt, dan mag je andere mensen niet filmen, ongedacht of ze al dan niet gebruikers zijn DateApp, tenzij je ze geïnformeerd hebt dat de beelden via DateApp Live worden gelivestreamed en je ze de gelegenheid hebt gegeven zich buiten de livestream te houden. Je mag de gegevens van anderen niet gebruiken voor commerciële doeleinden, spam, pesterijen of onwettige bedreigingen. DateApp behoudt het recht om je account op te heffen als je de gegevens van anderen misbruikt.

Sommige van mijn vrienden willen alle mensen zien met wie ik mee chat. Kan ik ze mijn wachtwoord geven, zodat ze als mij in kunnen loggen?
Het korte antwoord daarop is nee. Jij bent de enige die gemachtigd is om jouw account op DateApp te gebruiken. Deel dan ook nooit je wachtwoord met iemand en laat niemand je account gebruiken, omdat dit de veiligheid van alle Content en je persoonlijke gegevens op DateApp in gevaar brengt. Jij bent verantwoordelijk voor het veilig en geheim houden van je wachtwoord. Als je dit niet doet, dan is DateApp niet aansprakelijk voor enig onbevoegd gebruik van je account. Als je vermoedt dat iemand toegang tot je account heeft gekregen, laat het ons dan direct weten via de Feedbackpagina. Verander dan ook direct je wachtwoord. DateApp behoudt het recht om je account op te heffen als je onze regels betreffende het veiligstellen van je wachtwoord overtreedt.

Wie kan de Content zien die ik op DateApp plaats?
Als je Content naar DateApp uploadt kan deze door iedereen gezien worden. Als je niet wilt dat sommige Content door anderen wordt gezien, dan heb je de mogelijkheid om privémappen te gebruiken en geselecteerde leden toegang te geven. Als je ook in dat geval niet wilt dat anderen je Content kunnen zien, upload het dan niet naar DateApp. Wij behouden het recht (maar zijn niet verplicht) om, naar ons inzicht maar zonder voorafgaande kennisgeving, enige Content die je uploadt of plaatst op DateApp te verwijderen, te bewerken of de toegang ertoe te blokkeren of te beperken, zonder dat wij ons daarvoor hoeven te verantwoorden. We zijn niet verplicht om enige Content die jij op DateApp plaatst te tonen, op juistheid of nauwkeurigheid te controleren, of toezicht te houden op jouw gedrag of het gebruik van andere leden op DateApp.

Dien ik verder nog iets te weten?
Als je DateApp gebruikt stem je in met de Voorwaarden en in ruil daarvoor geven we je een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om Content te gebruiken en te uploaden en DateApp alleen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Naast die licentie heb je geen rechten om de site, app of haar Content of features te gebruiken en mag je enig onderdeel van de site of Content op geen enkele manier aanpassen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken maken, reverse-engineeren, wijzigen, of verbeteren. Als je enige van de Voorwaarden overtreedt, dan zal de bovenstaande licentie automatisch komen te vervallen en dien je direct enige gedownloade of geprinte Content te verwijderen.

2. Eigendom van Content
Als ik Content op DateApp heb geplaatst, blijft het dan mijn eigendom?
Ja (ervan uitgaande dat jij de rechtmatige eigenaar bent — bekijk onze andere regels over het plaatsen van Content die jou niet toebehoort).

Houd er rekening mee dat het plaatsen, uploaden of versturen van Content op DateApp betekent dat jij het recht hebt om dit te doen en dat je garandeert dat:

jij de exclusieve auteur of eigenaar bent van de Content en in alle gevallen afstand neemt van ieder moreel recht met betrekking tot de Content (inclusief, maar niet beperkt tot, enige rechten als auteur);
je de licentie hebt om de Content te gebruiken, plaatsen of uploaden; of
jij de nodige toestemming of het gezag hebt om dergelijke Content te gebruiken, plaatsen of uploaden.
Houd er verder rekening mee dat je door het plaatsen op, of uploaden of versturen van Content naar DateApp, ons garandeert dat je het recht hebt om dit te doen en ons automatisch een niet-exclusieve, rechtenvrije, voortdurende, wereldwijde licentie geeft om deze Content op welke manier dan ook te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het bewerken, kopiëren, aanpassen, vertalen, opnieuw opmaken, creëren van afgeleide werken, opnemen in andere werken, voor reclame gebruiken, distribueren en op andere wijze publiceren van dergelijke Content, zowel in zijn geheel als gedeeltelijk, op alle huidig beschikbare media en die in de toekomst zullen worden ontwikkeld).

We mogen deze licentie overdragen en/of de sublicentie verlenen aan onze partners en opvolgers, zonder daarvoor jouw toestemming te hoeven vragen.

Wij hebben het recht om je identiteit met derden te delen als die beweren dat enige Content die door jou geplaatst of geüpload is naar onze app of site een schending inhoudt van hun intellectuele eigendomsrechten, hun recht op privacy of enige andere wetten.

Van wie is de rest van de Content dan?
Van ons! Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, geluiden en illustraties op DateApp zijn eigendom van, worden beheerd door of worden gelicentieerd door ons en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Kan ik Content gebruiken die niet van mij is?
Behalve de Content die door jou geplaatst is heb je geen enkele rechten met betrekking tot de Content op DateApp en accepteer je dat je op geen enkele manier gebruik kunt maken van enige Content die onze rechten of de rechten van derden schendt. Dat betekent dat je accepteert dat je geen enkel deel van de DateApp-site of de daarop gepubliceerde Content (behalve de Content die je zelf hebt geplaatst) zult kopiëren, aanpassen, wijzigen, distribueren, publiceren of verkopen.

3. Betaalde diensten
Wat ik op DateApp kopen?
DateApp biedt je de mogelijkheid om voor bepaalde diensten die op de site worden aangeboden te betalen. DateApp's premiumdiensten bieden bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om meer mensen te vinden en te ontmoeten, je profiel te personaliseren of een boost te geven zodat je door meer mensen wordt gezien. DateApp biedt je ook de mogelijkheid om verschillende spellen te spelen op de site. Al deze premiumdiensten kunnen worden aangeschaft via credits nadat je je aangemeld hebt.

Zodra je voor een van de premiumdiensten hebt betaald, heb je het recht om de betalingen te annuleren en voor alle betalingen die binnen 14 dagen ontvangen zijn een terugbetaling te ontvangen. Als je wenst te annuleren, laat het ons dan weten via onze Feedbackpagina. Houd er rekening mee dat als je binnen 14 dagen enige Content downloadt die onderdeel vormt van enige van de betaalde diensten, de rechten daarop komen te vervallen. Als je 14 dagen verlopen zijn, dan zijn de betaalde diensten niet terugbetaalbaar.

Je kunt te allen tijde automatisch opwaarderen door de betalingsinstellingen op je profielpagina veranderen. De prijzen zijn mogelijk afhankelijk van factoren zoals (maar niet beperkt tot) aanbiedingen, loyaliteitsbonussen en andere kortingen.

Blijven mijn credits eeuwig geldig?
Nee. We behouden het recht om enige ongebruikte credits na 6 maanden te doen verlopen. Als je je account verwijdert of je account werd door ons beëindigd wegens schending van deze Voorwaarden, dan zul je alle verzamelde credits verliezen. Als je gratis of promotionele credits hebt ontvangen, dan kunnen we ze te allen tijde doen verlopen. Credits zijn niet in te wisselen voor geld of enige andere waarde tenzij wij hiervoor schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Ga naar de Servicevoorwaarden op de pagina 'opwaarderen' voor verdere gegevens met betrekking tot je betalingen.

4. Toegang tot de app en site
Garanderen jullie dat DateApp altijd beschikbaar is?
Helaas kunnen we dat niet garanderen, omdat we soms onderhoud moeten plegen aan de app of site of omdat er mogelijk omstandigheden zijn waar we geen invloed op hebben. DateApp wordt dus op een 'as is', 'as available' basis aangeboden. Er wordt geen garantie gegeven over de kwaliteit, nauwkeurigheid, functionaliteit, beschikbaarheid of prestaties van DateApp en we behouden het recht de diensten op DateApp zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid naar jou op te schorten, in te trekken, te wijzigen of te variëren.

En hoe zit het met mobiele toegang?
Het is aan jou om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot DateApp (inclusief, maar niet betrekt tot internet- en mobiele provider-kosten en enige andere kosten die voor een dergelijke toegang noodzakelijk zijn). We zijn niet verantwoordelijk voor enige beperking in functionaliteit die je ervaart, als gevolg van of in verband met toegang tot DateApp via mobiele diensten of enige soortgelijke dienst die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld wordt.

Door DateApp te betreden, of berichten of meldingen van DateApp te accepteren via je mobiele telefoon en/of enig ander verbonden media-apparaat, accepteer je dat er mogelijk via je internet- of mobiele provider kosten in rekening worden gebracht. We zullen onder geen beding aansprakelijk zijn voor dergelijke kosten.

Ik heb me niet aangemeld en kan een deel van de Content of features in de app of op de site niet zien. Waarom is dit?
Niet-aangemelde gebruikers kunnen slechts het deel van DateApp betreden dat openbaar beschikbaar is. Zij hebben geen profiel maar zijn mogelijk beperkt in staat om enige Content te uploaden. De mate waarin geregistreerde gebruikers toegang hebben tot DateApp, hangt af van bepaalde criteria met betrekking tot hun Profiel. We kunnen deze criteria van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of bijwerken.
Hoe zit het met de rechten van andere personen als ik een foto upload?
Wij respecteren de rechten van andere personen en dat zou jij ook moeten doen. We beseffen dat je niet alleen graag een foto van jezelf wilt uploaden om je lookalike te vinden, maar misschien ook een foto van iemand anders zou willen uploaden om diens lookalike te vinden. In dat geval moet je om toestemming van die personen vragen voordat je hun foto uploadt.

Evenmin mag je inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van iemand anders. Voor verdere bijzonderheden hierover verwijzen we je naar de rubriek 'Wat voor content kan ik op DateApp plaatsen of uploaden?'.

Wie kan de foto zien die ik op Lookalikes upload?
Als je een foto uploadt naar Lookalikes kun je deze delen met onze partners waaronder Facebook en Twitter. Op deze social media platforms zal je foto dan zichtbaar zijn. Zelf zijn wij niet verantwoordelijk voor deze websites en evenmin worden deze door ons beheerd. Vergeet dus niet hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Fraude en beëindiging
Alle Betalingstransacties zullen worden gecontroleerd door DateApp. DateApp neemt fraude extreem serieus.

Als DateApp je account om bepaalde redenen (waaronder fraude) sluit, kunnen eventuele tokens in je account op het moment van sluiting onherroepelijk in beslag worden genomen, zoals geheel naar eigen inzicht bepaald door DateApp, in overeenstemming met onze hieronder omschreven beëindigingsregeling.

Hoe zit het met de rechten van andere personen als ik livestream-content upload?
De rechten van anderen in jouw livestream content zijn belangrijk en wij respecteren deze rechten (en verwachten dat jij dat ook doet).

We hebben de belangen van de betrokkenen afgewogen en hierover een besluit genomen. Dit besluit houdt in dat je weliswaar geen expliciete toestemming hoeft te hebben van eventuele derden in je livestream, maar wij wel van je verlangen dat je alle derden informeert voordat je gaat filmen en hen voldoende gelegenheid geeft om zichzelf uit te sluiten van de opname. Als je livestream-content naar DateApp uploadt, garandeer je dat je dit hebt gedaan.

7. Beëindiging van gebruik door ons.
Mijn profiel is verdwenen en ik kan niet inloggen. Wat is er aan de hand?
Soms vergeten mensen de Voorwaarden en posten ze Content of gedragen zich Op DateApp op een manier die in strijd is met het doel van de app of de site. Als wij denken dat jij een van die mensen bent, behouden we ons het recht voor om, geheel naar ons eigen inzicht, op elk moment, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn en zonder de noodzaak je hierover van tevoren te informeren of ongebruikte diensten te restitueren:

je registratie (indien van toepassing) en het recht om DateApp te gebruiken en content te uploaden op te schorten of te herroepen; en
alle operationele, technologische, juridische of andere middelen te gebruiken om naleving van de Voorwaarden af te dwingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot het blokkeren van specifieke IP-adressen).
We zullen proberen (maar zijn daartoe niet verplicht) je te informeren als je toegang tot DateApp en/of je Profiel wordt of is opgeschort of beëindigd. Als je in strijd hebt gehandeld met onze Voorwaarden, zullen we dit registreren en kunnen we je toekomstige pogingen om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot DateApp en haar features blokkeren, zodat we het hier bij DateApp leuk kunnen houden.

8. Beëindiging van gebruik door jou.
Iedereen heeft soms even rust nodig … Wat moet je doen als jezelf bij DateApp wilt 'uitschrijven'?
Als je je hebt ingeschreven bij DateApp, kun je je inschrijving op elk moment beëindigen door naar de configuratie-rubriek 'Instellingen' te gaan op DateApp als je ingelogd bent en daar de link 'profiel verwijderen' te selecteren. We slaan je profielgegevens op voor het geval je later beslist dat je je account wilt reactiveren. Veel gebruikers willen hun accounts tijdelijk deactiveren en verwachten daarbij van ons dat wij hun informatie bewaren totdat ze terugkomen bij DateApp. Je hebt daarom de mogelijkheid om je account en je profiel volledig te reactiveren binnen 30 dagen nadat je ze hebt gedeactiveerd. Als je inschrijving is beëindigd, hebben we het recht om alle daaraan gerelateerde Content, die je bij DateApp hebt ingevoerd of naar DateApp hebt geüpload, te verwijderen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we je naar ons Privacybeleid.

Content die je naar DateApp hebt geüpload (zoals commentaren of e-mailberichten) kan, voor zover het niet om je profiel gaat, na beëindiging van je inschrijving nog steeds op DateApp verschijnen.

9. Misbruik/klachten
Iemand houdt zich niet aan de Voorwaarden, bij wie kan ik dit melden?
Misbruik of klachten over Content op DateApp kun je melden door contact met ons op te nemen via de Feedbackpagina, met een beschrijving van het misbruik en/of de klacht. Je kunt een gebruiker ook direct vanaf een profiel rapporteren door te klikken op de link 'Misbruik melden', de reden voor de klacht te selecteren en ons te voorzien van alle aanvullende informatie die in jouw ogen belangrijk is.

We zullen altijd ons best doen om problemen op te lossen die je tegen kunt komen bij de door ons aangeboden diensten. Als je klacht of meningsverschil echter onopgelost blijft kun je hier gebruik maken van het platform van de Europese Commissie voor de online geschillenbeslechting.

10. Privacybeleid
Hebben jullie richtlijnen die aangeven wat jullie kunnen doen met mijn persoonsgegevens?
Wij verwerken informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden. Lees de voorwaarden van ons Privacybeleid voordat je gebruik gaat maken van DateApp. Door het gebruik van DateApp ga je akkoord met deze verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens waar, correct en nauwkeurig zijn.

11. Links
Hebben de links in de app of op de website iets te maken met DateApp?
DateApp kan links bevatten naar andere websites, bronnen en producten en diensten die door derden worden aangeboden. Deze links worden alleen ter kennisname aan je ter beschikking gesteld. Als je deze links gebruikt, kun je naar de websites van derden worden gestuurd. Deze websites van derden hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, die kunnen afwijken van de Voorwaarden. Het feit dat wij links naar websites van derden weergeven, betekent niet dat wij de door derden verstrekte content, websites of bronnen goedkeuren.

We wijzen erop dat we geen controle hebben over de content van websites of bronnen van derden en hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de naleving van toepasselijke wetten of regelingen door websites van derden.

12. Afstand van garanties en aansprakelijkheden
Ik ben de gedragsregels hier vergeten en nu dreigt iemand me voor de rechter te dagen. Kunnen jullie advocaten dit oplossen?
Nee. Als jij je op een manier gedraagt waardoor andere gebruikers zich ergeren dan ben jij verantwoordelijk voor de consequenties. Wij wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor jouw gedrag of het gedrag van andere gebruikers van DateApp en wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor Content die door jou of andere gebruikers wordt geüpload.

Een vriend van mij is advocaat en zegt dat jullie niet voor alles aansprakelijkheid kunnen uitsluiten…
Niets in de Voorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor:

dood of letsel door bewezen nalatigheid;
fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten op grond van de wet.
Voor zover wettelijk toegestaan sluit DateApp uitdrukkelijk het volgende uit:

Alle voorwaarden, verklaringen, garanties en andere bepalingen die anderszins impliciet van toepassing kunnen zijn op grond van de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid en billijkheid; en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw gebruik van DateApp, haar diensten of deze Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot aanspraken, heffingen, vorderingen, schade, aansprakelijkheid, verliezen of uitgaven van welke aard dan ook, zij het directe, indirecte, incidentele, specifieke, compensatoire, punitieve of gevolgschade (hoe dan ook ontstaan, met inbegrip van nalatigheid), verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies dat veroorzaakt is door een computer of een elektronisch virus, inkomens- of winstderving, verlies van of schade aan eigendom, verspilling van management- of kantoortijd, contractbreuk of aanspraken van derden of andere verliezen van welke aard of soort dan ook, zelfs als DateApp is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van DateApp. De beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op, maar niet beperkt tot de doorgifte van een schadelijk toestel of virus dat je apparatuur kan infecteren, storing van mechanische of elektrische apparatuur of communicatielijnen, telefonische of andere verbindingsproblemen (bijv.: je krijgt geen toegang tot je internetaanbieder), onbevoegde toegang, diefstal, letsel, schade aan eigendom, gebruikersfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen of overmacht in samenhang met DateApp met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid wegens omzet- of inkomensderving, winstderving of verlies van contracten, zakelijk verlies, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verspilling van management of kantoortijd en elk ander verlies of schade van welke soort dan ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of dit is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs bij voorzienbaarheid, zij het direct of indirect ontstaan.
DateApp’s volledige aansprakelijkheid jegens jou ten aanzien van verliezen die voortvloeien uit of in verband met de Voorwaarden, zij het als gevolg van een contract of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid, schending van een wettelijke verplichting of anderszins) overstijgt in geen geval EUR 20,00

Hoe zit het met de betrouwbaarheid van DateApp en de informatie die hierop te vinden is?
DateApp heeft redelijke stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie op DateApp actueel, toegankelijk, correct en volledig is en stelt deze informatie ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ('as is') zoals deze beschikbaar is ('as available'). DateApp geeft geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook ten aanzien van de informatie op DateApp, noch uitdrukkelijk, noch impliciet. Het gebruik van DateApp en het beschikbaar gestelde materiaal vindt geheel voor eigen risico plaats. DateApp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies dat voortvloeit uit de doorgifte of het gebruik van gegevens of onjuiste, door gebruikers geposte Content. Het behoort tot jouw verantwoordelijkheid alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat al het materiaal dat je bij DateApp kunt krijgen vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Je accepteert dat DateApp niet ononderbroken of storingsvrij wordt aangeboden, dat defecten wellicht niet te verhelpen zijn of dat DateApp, of de server waarover DateApp wordt aangeboden, niet vrij is van virussen, bugs, spyware, Trojaanse paarden of gelijksoortige schadelijke software. DateApp is niet verantwoordelijk voor schade aan je computerhardware, computersoftware of andere apparatuur of technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door een beveiligingslek of door een virus, bugs, manipulatie, fraude, storing, verzuim, onderbreking, defect, vertraging in werking of doorgifte, computerlijn of netwerkfouten dan wel andere technische of andere storingen. In het onwaarschijnlijke geval dat er een defect wordt ontdekt bij DateApp, zullen we alles ondernemen om het defect gratis te repareren of te verhelpen, zonder aanzienlijke ongemakken voor jou en zo snel als dit praktisch mogelijk is.

13. Vrijwaring
Ik ben de gedragsregels hier vergeten en nu dreigt iemand JULLIE voor de rechter te dagen. Wat nu?
Als wij worden aangeklaagd als gevolg van jouw gebruik van DateApp hebben we het recht om ons naar ons goeddunken tegen de betreffende vordering te verweren of deze te voldoen. Op ons verzoek verleen je je volledige en redelijke medewerking zoals door ons in het verweer tegen een eventuele vordering wordt verlangd.

Je gaat ermee akkoord dat je ons en onze leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers zult vrijwaren van en schadeloos zult stellen bij aanspraken, schade (feitelijke en/of gevolgschade), rechtsgedingen, procedures, vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die door ons zijn geleden of in redelijkheid door ons zijn gemaakt als gevolg van of in verband met jouw toegang tot en gebruik van DateApp, het invoeren of uploaden van Content naar DateApp door jou of jouw gedrag, anders dan overeenkomstig de Voorwaarden of een toepasselijke wet of regeling (“Claim”). DateApp behoudt het exclusieve recht om zonder jouw voorafgaande toestemming alle vorderingen of rechtsgedingen die tegen ons worden ingesteld te voldoen, te schikken en te betalen.

14. Overig
Hoe zit het met al die standaardclausules die je aan het eind van de meeste contracten ziet? Dat zijn de beste!
Omdat je het zo vriendelijk vroeg…

De Voorwaarden en elk geschil of elke vordering die daaruit voortvloeit, in verband daarmee staat, of het onderwerp daarvan betreft (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of aanspraken), worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Engels recht. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de versie in de Engelse taal en vertaalde kopieën van de Voorwaarden van de Website, prevaleert de Engelse versie.

We behouden ons het recht voor de Voorwaarden op elk moment aan te passen, te verbeteren of te wijzigen (een 'Wijziging'). Als we dit doen worden de Wijzigingen op deze pagina gepost en zullen we de datum van ingang van de updates onderaan de Voorwaarden vermelden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we je een e-mail sturen om je te informeren over een Wijziging. We adviseren je deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van Wijzigingen.

Als je Wijzigingen van de Voorwaarden niet accepteert, dien je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van DateApp. Je voortgezette gebruik van DateApp na een Wijziging betekent dat je instemt met de Wijziging, waardoor je wettelijk bent gebonden aan de nieuwe bijgewerkte Voorwaarden.

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling van de Voorwaarden als onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar verklaart, wordt het deel van de bepaling dat onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is gescheiden van en verwijderd uit de Voorwaarden. De resterende Voorwaarden blijven voortbestaan en blijven volledig van kracht, bindend en afdwingbaar.

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons en jou met betrekking tot jouw gebruik van DateApp en deze vervangt alle voorgaande overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk). Niets in deze clausule vormt een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Het feit dat wij een ons toekomend recht, gezag of voorrecht niet of met vertraging uitoefenen vormt geen afstand van een dergelijk recht of acceptatie van een variatie van de Voorwaarden en evenmin verhindert een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht, gezag of voorrecht door een van de partijen de verdere uitoefening van dat recht of de uitoefening van een ander recht, gezag of voorrecht.

Niets in de Voorwaarden verschaft voordelen aan derden of het recht om een bepaling van de Voorwaarden en de Contractenwet 1999 (rechten van derden), die niet van toepassing is op de voorwaarden, af te dwingen en evenmin hebben de Voorwaarden de bedoeling dergelijke voordelen of rechten aan derden te verschaffen.

Over ons
www.DateApp.nl is een app en website die in eigendom is van en wordt beheerd door EigenWebsites.

Ingangsdatum
De Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 15 januari 2019.